Учебно Разписание – първи срок

5 а
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30 – 8:10 Човекът Български език
8:20 – 9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език
9:10 – 9:50 Технологии подготовка подготовка подготовка Математика
10:10 – 10:50 История Български език Информационни Информационни Първи чужд АЕ
11:00 – 11:40 Първи чужд АЕ Математика Български език Математика Час на класа
11:45 – 12:25 География Технологии Български език История Човекът
12:30 – 13:10 Математика Музика Изобразително Първи чужд АЕ Музика
13:30 – 14:10 Човекът
14:20 – 15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10 – 15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10 – 16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00 – 17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
6 а
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30 – 8:10 Първи чужд АЕ Спортна Спортна Спортна Човекът
8:20 – 9:00 Човекът подготовка подготовка подготовка Първи чужд АЕ
9:10 – 9:50 Български език Информационни Български език
10:10 – 10:50 Математика Информационни Математика Математика Час на класа
11:00 – 11:40 Изобразително История Музика География История
11:45 – 12:25 Музика Български език Изобразително Български език География
12:30 – 13:10 Технологии Първи чужд АЕ Първи чужд АЕ Български език Математика
13:30 – 14:10
14:20 – 15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10 – 15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10 – 16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00 – 17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
7 а
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30 – 8:10 Изобразително Час на класа
8:20 – 9:00 Математика Спортна Спортна Спортна Биология
9:10 – 9:50 Първи чужд АЕ подготовка подготовка подготовка Първи чужд АЕ
10:10 – 10:50 Български език Математика Музика История Български език
11:00 – 11:40 Физика Български език Математика Български език Български език
11:45 – 12:25 Технологии История Физика Математика Химия
12:30 – 13:10 География География Първи чужд АЕ Биология Информационни
13:30 – 14:10 Информационни Химия
14:20 – 15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10 – 15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10 – 16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00 – 17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
7 б
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30 – 8:10 Математика История
8:20 – 9:00 Химия Спортна Спортна Спортна Физика
9:10 – 9:50 Изобразително подготовка подготовка подготовка Музика
10:10 – 10:50 Първи чужд АЕ Първи чужд АЕ Български език Български език Биология
11:00 – 11:40 Технологии Химия История Физика География
11:45 – 12:25 Български език Математика Биология География Математика
12:30 – 13:10 Български език Български език Математика Час на класа Първи чужд АЕ
13:30 – 14:10 Информационни Информационни
14:20 – 15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10 – 15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10 – 16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00 – 17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
8 а
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30 – 8:10 Час на класа Първи чужд АЕ
8:20 – 9:00 Български език Спортна Спортна Спортна Български език
9:10 – 9:50 Първи чужд АЕ подготовка подготовка подготовка Биология
10:10 – 10:50 Физика Химия Първи чужд АЕ География Математика
11:00 – 11:40 История Философия Математика Български език Първи чужд АЕ
11:45 – 12:25 Информационни Физика Предприемачество Български език История
12:30 – 13:10 Математика
13:30 – 14:10
14:20 – 15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10 – 15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10 – 16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00 – 17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
8 б
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30 – 8:10 Час на класа Български език
8:20 – 9:00 Първи чужд АЕ Спортна Спортна Спортна История
9:10 – 9:50 Български език подготовка подготовка подготовка Първи чужд АЕ
10:10 – 10:50 Български език Физика География Български език Физика
11:00 – 11:40 Философия Математика Предприемачество Първи чужд АЕ Химия
11:45 – 12:25 Математика Първи чужд АЕ История Математика Информационни
12:30 – 13:10 Биология
13:30 – 14:10
14:20 – 15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10 – 15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10 – 16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00 – 17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
9 а
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30 – 8:10 Български език Втори чужд НЕ
8:20 – 9:00 Втори чужд НЕ Спортна Спортна Спортна Първи чужд АЕ
9:10 – 9:50 История подготовка подготовка подготовка Български език
10:10 – 10:50 Химия Философия Математика Математика Български език
11:00 – 11:40 Час на класа География Физика История Биология
11:45 – 12:25 ТМСП по вид сп. Здравословни Информационни ТСТ Математика
12:30 – 13:10 Първи чужд АЕ
13:30 – 14:10
14:20 – 15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10 – 15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10 – 16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00 – 17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
9 б
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30 – 8:10 Втори чужд НЕ Математика
8:20 – 9:00 Час на класа Спортна Спортна Спортна Втори чужд НЕ
9:10 – 9:50 Философия подготовка подготовка подготовка Физика
10:10 – 10:50 Първи чужд АЕ География История Български език Български език
11:00 – 11:40 Химия ТСТ Здравословни Математика Български език
11:45 – 12:25 История Математика ТМСП по вид сп. Информационни Първи чужд АЕ
12:30 – 13:10 Биология
13:30 – 14:10
14:20 – 15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10 – 15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10 – 16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00 – 17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
10 а
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10 – 9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10 – 10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00 – 11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45 – 12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30 – 13:10 ТСТ Химия История Биология
13:30 – 14:10 Първи чужд АЕ Физика Български език География Първи чужд АЕ
14:20 – 15:00 Философия Математика Български език Икономика География
15:10 – 15:50 ТМСП по вид сп. Втори чужд НЕ История Химия Български език
16:10 – 16:50 Биология Математика Физика Философия Час на класа
17:00 – 17:40 История Спортна Спортна Спортна
17:45 – 18:25 Втори чужд НЕ подготовка подготовка подготовка
10 б
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10 – 9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10 – 10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00 – 11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45 – 12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30 – 13:10 Химия Физика История ТСТ
13:30 – 14:10 География Химия ТМСП по вид сп. Физика Математика
14:20 – 15:00 Биология Първи чужд АЕ Математика История Икономика
15:10 – 15:50 Първи чужд АЕ Български език Биология Философия Философия
16:10 – 16:50 История Български език Български език Втори чужд НЕ География
17:00 – 17:40 Втори чужд НЕ Спортна Спортна Спортна
17:45 – 18:25 Час на класа подготовка подготовка подготовка
10 в
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10 – 9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10 – 10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00 – 11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45 – 12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30 – 13:10 Физика Химия Биология Химия
13:30 – 14:10 ТМСП по вид сп. Икономика Първи чужд АЕ Биология Български език
14:20 – 15:00 География Втори чужд НЕ Физика Български език Български език
15:10 – 15:50 Философия Математика Математика История География
16:10 – 16:50 Втори чужд НЕ Първи чужд АЕ Философия Час на класа История
17:00 – 17:40 ТСТ Спортна Спортна Спортна
17:45 – 18:25 История подготовка подготовка подготовка
11 а
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10 – 9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10 – 10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00 – 11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45 – 12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30 – 13:10 Здравословни ТМФВ
13:30 – 14:10 ТМСТ Анатомия История Математика Предприемачество
14:20 – 15:00 Час на класа ТМКП Философия ТМКП Български език
15:10 – 15:50 Здравословни ЧЕП АЕ Български език ЧЕП АЕ История
16:10 – 16:50 Предприемачество СПС Теория Български език СПС Теория
17:00 – 17:40 Анатомия Спортна Спортна Спортна
17:45 – 18:25 Математика подготовка подготовка подготовка
11 б
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10 – 9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10 – 10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00 – 11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45 – 12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30 – 13:10 ТМКП Математика
13:30 – 14:10 Български език ТМКП Анатомия СПС Теория СПС Теория
14:20 – 15:00 Час на класа Предприемачество Здравословни Български език ЧЕП АЕ
15:10 – 15:50 Анатомия История ЧЕП АЕ Български език ТМФВ
16:10 – 16:50 Здравословни Философия История ТМСТ Предприемачество
17:00 – 17:40 Математика Спортна Спортна Спортна
17:45 – 18:25 подготовка подготовка подготовка
11 в
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10 – 9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10 – 10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00 – 11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45 – 12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30 – 13:10 Български език История СПС Теория
13:30 – 14:10 Час на класа Български език ТМКП История Анатомия
14:20 – 15:00 Здравословни Анатомия ЧЕП АЕ Математика Философия
15:10 – 15:50 Математика Предприемачество Здравословни Предприемачество Български език
16:10 – 16:50 ТМСТ СПС Теория ЧЕП АЕ
17:00 – 17:40 ТМФВ Спортна Спортна Спортна
17:45 – 18:25 ТМКП подготовка подготовка подготовка
12 а
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10 – 9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10 – 10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00 – 11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45 – 12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30 – 13:10 Сам. БЕЛ СПС Теория Биохимия
13:30 – 14:10 ТМФВ Свят и личност ЧЕП АЕ ЧЕП АЕ Физиология
14:20 – 15:00 ТМСТ Физиология ТМСТ Адаптирана СПС Теория
15:10 – 15:50 Педагогикa Нормативно- Биохимия Час на класа Адаптирана
16:10 – 16:50 Свят и личност Спортна Спортна Спортна ТМФВ
17:00 – 17:40 Български език подготовка подготовка подготовка
17:45 – 18:25 Български език
12 б
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10 – 9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10 – 10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00 – 11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45 – 12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30 – 13:10 ЧЕП АЕ ЧЕП АЕ Български език Час на класа
13:30 – 14:10 Свят и личност Педагогикa Сам. БЕЛ Български език Свят и личност
14:20 – 15:00 Физиология Нормативно- СПС Теория Биохимия Физиология
15:10 – 15:50 Адаптирана Биохимия ТМСТ ТМФВ
16:10 – 16:50 СПС Теория Спортна Спортна Спортна Адаптирана
17:00 – 17:40 ТМФВ подготовка подготовка подготовка
17:45 – 18:25 ТМСТ
12 в
от – до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10 – 9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10 – 10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00 – 11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45 – 12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30 – 13:10 Час на класа ТМФВ Нормативно- Адаптирана
13:30 – 14:10 Педагогикa ЧЕП АЕ ТМСТ Биохимия ТМСТ
14:20 – 15:00 СПС Теория Български език Биохимия ЧЕП АЕ Адаптирана
15:10 – 15:50 Физиология Български език ТМФВ СПС Теория Физиология
16:10 – 16:50 Сам. БЕЛ Спортна Спортна Спортна Свят и личност
17:00 – 17:40 Свят и личност подготовка подготовка подготовка
57 СУ "Св. Наум Охридски"

МОЛЯ ОСТАВЕТЕ ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ !

Start typing and press Enter to search