Учебно Разписание – втори срок

5 а
от-до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30-8:10 Човекът Български език
8:20-9:00 Изобразително Български език
9:10-9:50 История Час на класа
10:10-10:50 Математика География Информационни Български език Музика
11:00-11:40 Английски език Английски език Български език Математика Математика
11:45-12:25 Български език Математика Изобразително Човекът Английски език
12:30-13:10 Музика Информационни Английски език История География
13:30-14:10 Технологии
14:20-15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10-15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10-16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00-17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
6 а
от-до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30-8:10 Английски език Час на класа
8:20-9:00 Човекът Английски език
9:10-9:50 Български език Информационни Музика
10:10-10:50 Математика Български език Изобразително Английски език История
11:00-

11:40

Изобраз.изк История Технологии Човекът и прир Човекът и прир.
11:45-12:25 Технологии География Математика Български език Български език
12:30-13:10 Информационни Математика Музика Български език Математика
13:30-14:10
14:20-15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10-15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10-16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00-17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
7 а
от-до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30-8:10 Изобразително Биология
8:20-9:00 Технологии Музика
9:10-9:50 Английски език Английски език
10:10-10:50 Български език Математика Музика История Български език
11:00-11:40 Физика Български език Изобразително Български език Български език
11:45-12:25 Математика История Английски език Математика География
12:30-13:10 География Химия Математика Час на класа Информационни
13:30-14:10 Информационни Биология
14:20-15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10-15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10-16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00-17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
7 б
от-до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30-8:10 Български език История
8:20-9:00 Български език География
9:10-9:50 Изобразително Изобразително Час на класа
10:10-10:50 Английски език Музика Български език Информационни Биология
11:00-11:40 Технологии Математика История Математика Музика
11:45-12:25 Химия Български език Биология География Математика
12:30-13:10 Математика Български език Физика Английски език Английски език
13:30-14:10 Информационни
14:20-15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10-15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10-16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00-17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
8 а
от-до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30-8:10 Предприемачество Английски език
8:20-9:00 Български език Български език
9:10-9:50 Английски език Биология
10:10-10:50 Физика История Английски език География Час на класа
11:00-11:40 История Биология Български език Английски език Философия
11:45-12:25 Информационни Химия Български език Математика Математика
12:30-13:10 Математика
14:20-15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10-15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10-16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00-17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
8 б
от-до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30-8:10 История Български език
8:20-9:00 Английски език Биология
9:10-9:50 Български език Английски език
10:10-10:50 Български език Информационни Български език Биология Математика
11:00-11:40 Философия Математика Английски език Математика Час на класа
11:45-12:25 География Английски език История Химия
12:30-13:10 Физика Предприемачество
14:20-15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10-15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10-16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00-17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
9 а
от-до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30-8:10 Български език Английски език
8:20-9:00 История Физика
9:10-9:50 Химия Български език
10:10-10:50 Философия Биология Немски език Химия Български език
11:00-11:40 Английски език География Информационни История Математика
11:45-12:25 ТМСП Математика Математика ТСТ Немски език
12:30-13:10 Час на класа
14:20-15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10-15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10-16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00-17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
9 б
от-до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30-8:10 Час на класа Физика
8:20-9:00 Английски език История
9:10-9:50 Философия Немски език Математика
10:10-10:50 Химия Математика История Математика География
11:00-11:40 ТМСП Химия Немски език Биология Български език
11:45-12:25 Английски език ТСТ Информационни Български език
12:30-13:10 Български език
14:20-15:00 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
15:10-15:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
16:10-16:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
17:00-17:40 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
10 а
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10-9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10-10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00-11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:45-12:25 Английски език
12:30-13:10 Философия Български език Информационни Химия Биология
13:30-14:10 Икономика Български език Биология Математика Час на класа
14:20-15:00 ТСТ Физика Английски език География География
15:10-15:50 История История Физика История Математика
16:10-16:50 Немски език Философия География Български език Химия
17:00-17:40 Немски език История
10 б
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10-9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10-10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00-11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:45-12:25 Информационни Немски език Биология
12:30-13:10 Химия Физика Биология Математика ТСТ
13:30-14:10 География Химия География История Математика
14:20-15:00 Икономика Английски език Физика Философия Философия
15:10-15:50 Немски език Български език Български език Английски език География
16:10-16:50 История Български език История
17:00-17:40 Час на класа История
10 в
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10-9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10-10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00-11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:45-12:25 Математика Немски език Час на класа
12:30-13:10 Английски език География Химия Информационни Философия
13:30-14:10 Философия Физика Български език ТСТ Икономика
14:20-15:00 Немски език Биология География Български език Математика
15:10-15:50 География Химия История Български език История
16:10-16:50 Биология История Физика Английски език
17:00-17:40 История
11 а
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10-9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10-10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00-11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45-12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30-13:10 Биомеханика Математика Спортна псих. Български език
13:30-14:10 Нормативно- ТМФВ Философия Математика Български език
14:20-15:00 История История Спортна псих. Чужд език Предприемачество
15:10-15:50 Предприемачество СПС теория Биомеханика Анатомия ТМСТ
16:10-16:50 СПС теория Български език ТМФВ Час на класа
11 б
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10-9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10-10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00-11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45-12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30-13:10 Нормативно-
13:30-14:10 Биомеханика Чужд език История Български език СПС теория
14:20-15:00 Спортна псих. Философия Предприемачество Анатомия История
15:10-15:50 Математика ТМСТ Математика ТМФВ Биомеханика
16:10-16:50 ТМФВ Предприемачество Спортна псих. СПС теория Час на класа
17:00-17:40 Български език
17:45-18:25 Български език
11 в
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10-9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10-10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00-11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45-12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30-13:10 Анатомия История История
13:30-14:10 Час на класа Спортна псих. Биомеханика Нормативно- Философия
14:20-15:00 Математика Предприемачество Математика ТМФВ Български език
15:10-15:50 ТМСТ Чужд език ТМФВ СПС теория Български език
16:10-16:50 Български език СПС теория Спортна псих. Предприемачество
17:00-17:40 Биомеханика
12 а
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10-9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10-10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00-11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:45-12:25 Спортна мед. Свят и личност
12:30-13:10 Чужд език Спортен масаж Спортна мед. СПС теория
13:30-14:10 Физиология Педагогикa УДЮС УДЮС Педагогикa
14:20-15:00 ТМФВ СПС теория Български език Чужд език Физиология
15:10-15:50 Сам. БЕЛ Свят и личност Български език Спортен масаж
16:10-16:50 ТМСТ Час на класа
12 б
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10-9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10-10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00-11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45-12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30-13:10 Педагогикa ТМФВ Чужд език УДЮС
13:30-14:10 Спортна мед. Чужд език ТМСТ Физиология Спортна мед.
14:20-15:00 Сам. БЕЛ Български език Педагогикa СПС теория СПС теория
15:10-15:50 Свят и личност Български език Свят и личност Час на класа УДЮС
16:10-16:50 Физиология Спортен масаж Спортен масаж
12 в
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:10-9:50 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
10:10-10:50 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
11:00-11:40 Спортна Спортна Спортна Спортна Спортна
11:45-12:25 подготовка подготовка подготовка подготовка подготовка
12:30-13:10 Час на класа УДЮС Свят и личност УДЮС Физиология
13:30-14:10 Педагогикa СПС теория Физиология Чужд език ТМСТ
14:20-15:00 Спортна мед. Чужд език СПС теория Български език Спортен масаж
15:10-15:50 ТМФВ Спортна мед. Спортен масаж Български език Свят и личност
16:10-16:50 Сам. БЕЛ Час на класа Педагогикa
57 СУ "Св. Наум Охридски"

МОЛЯ ОСТАВЕТЕ ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ !

Start typing and press Enter to search