УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО! ...
Повече информация

ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В 57 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ СА БЕЗПЛАТНИ:

1.  Диплома за средно образование. 2. Удостоверение за завършен клас. 3. Удостоверение за завършен гимназиален етап. 4. Свидетелство за основно образование. 5. Свидетелство за професионална квалификация. 6. Приложение към свидетелство за професионална квалификация. 7. Дубликати на всички по-горе упоменати документи. 8. Удостоверения за преместване. 9. Служебни бележки. 10. Уверения ...
Повече информация
57 СУ "Св. Наум Охридски"

МОЛЯ ОСТАВЕТЕ ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ !

Start typing and press Enter to search