57 СУ "Св. Наум Охридски"

гр. София - 1330, кв. Разсадника, ул. Д-р Калинков № 40
автобуси № 11, 72, 77, 83, трамвай № 8, 10, 11, 22, метро - метростанция "Константин Величков"

Директор тел. 02 822 31 90; 02 920 02 50; 02 450 57 57; 02 444 57 57
Имейли:
sofia_57su@abv.bg
2208057@edu.mon.bg
E-mail за подаване на документи за кандидатстване: priem_57su@abv.bg

БАНКОВА СМЕТКА

BG56SOMB91303119896000 Общинска банка, клон Люлин BIG SOMBBGSF

57 СУ "Св. Наум Охридски"

МОЛЯ ОСТАВЕТЕ ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ !

Start typing and press Enter to search