ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В 57 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ СА БЕЗПЛАТНИ:

ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В 57 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ СА БЕЗПЛАТНИ: 1.  Диплома за средно образование. 2. Удостоверение за завършен клас. 3. Удостоверение за завършен гимназиален етап. 4. Свидетелство за основно образование. 5. Свидетелство за професионална квалификация. 6. Приложение към свидетелство за професионална квалификация. 7. Дубликати на всички по-горе упоменати документи. 8 ...
Повече информация
57 СУ "Св. Наум Охридски"

МОЛЯ ОСТАВЕТЕ ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ !

Start typing and press Enter to search